Skisso

Bradley Maggot

„Spełnienie to świadomość, że trwale osiągalna jest dobrowolna globalizacja pragnień.” Bradley Maggot, 2013

Następna myśl